Viewing entries in
Recording

AO Akustik-Recording

AO Akustik-Recording

Snapshots der Aufnahmesessions zum neuen Akustikalbum. Gitarrerecording mit Atsushi Sato, Vocalrecording mit Thomas Bianco.